Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Φαράγγι Πλησόρεμα १३ Ιουνίου

Φαράγγι Πλησόρεμα।Αγιος Κωνσταντίνος. 13 Ιουνίου 2010